Gerealiseerde ComfoCare projecten

Comfortabel, Veilig & Levensloopbestendig wonen

"Ik voel me een stuk veiliger nu ik snel hulp kan inroepen als ik bijvoorbeeld gevallen ben." 

Trefwoorden

Personenalarmeringssysteem

Meneer, na het overlijden van zijn partner, alleenwonend in een appartement,voelde zich niet meer helemaal veilig zo alleen in huis. Op advies van de thuiszorgmedewerkers heeft meneer contact met ons opgenomen voor een "alarmknopje".


We zijn met het Personenalarmeringssysteem bij meneer thuis op bezoek gegaan. Ter plekke hebben we mogelijkheden van het "alarmknopje" uitgelegd en laten zien hoe het in zijn werk gaat als door het indrukken van de knop een hulpoproep wordt gestart. Hij vond het een gemakkelijk en duidelijk te gebruiken systeem en heeft het op basis van een maandabbonement in bruikleen genomen.

In overleg is bepaald met wie bij een hulporoep contact moet worden opgenomen. Hiervoor zijn de telefoonnumers van de naaste buren en twee dichtbij wonende familieleden in het systeem opgenomen.

HIER WIL IK MEER OVER WETEN