Privacyverklaring ComfoCare

Wij respecteren je privacy!

COMFOCARE, GEVESTIGD AAN DE GRINDAKKER 2, 6176 JC IN SPAUBEEK, IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS WEERGEGEVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WIJ RESPECTEREN DE PRIVACY VAN AL ONZE BEZOEKERS. DAARBIJ HOUDEN WIJ ONS AAN DE BESTAANDE WET- EN REGELGEVING OP HET GEBIED VAN DE PRIVACY.

In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
ComfoCare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van je kunnen verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer/IBAN
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
 • locatiegegevens
 • gegevens over activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaat type
   

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van bestellingen en betalingen
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten af te leveren
 • om onze producten en diensten te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
   

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

ComfoCare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ComfoCare) tussen bij betrokken is.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 • ComfoCare deelt persoonsgegevens met verschillende derden, zoals:
 • Leveranciers (bijv. in het kader van garantie-afhandeling)
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van ons diensten te verlenen
 • Overige derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Tenzij wettelijk verplicht, delen wij gegevens alleen met derden met uitdrukkelijke toestemming. Wanneer wij gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat de gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

ComfoCare gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. In deze cookies wordt informatie over het websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan onze website je bij een volgend bezoek herkennen.

Wij gebruiken verschillende cookies, namelijk: functionele, analytische, tracking cookies. De functionele cookies plaatsen wij altijd. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Daarnaast zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat voorkeursinstellingen worden onthouden.

Ook plaatsen wij Analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Zo geven zij ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Hierdoor weten we welke website onderdelen veel bezocht zijn en op welke plekken wij onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte informatie kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan onze website wordt je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wil je de cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kun je daarvoor kiezen in de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan kun je je zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website staan buttons die verwijzen naar social media, zoals Facebook en WhatsApp. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen deze social-media-bedrijven cookies, zodat zij kunnen herkennen wanneer je ingelogd bent op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die deze social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF LATEN VERWIJDEREN

Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens ComfoCare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand toe te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan gestuurd worden naar  info@comfocare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je zelf is gedaan en daarmee misbruik te voorkomen, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vijf werkdagen, op het verzoek.

ComfoCare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

ComfoCare neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben uitsluitend toegang tot deze gegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@comfocare.nl of bel 046 – 234 01 01.

WIJZIGINGEN INZAKE DE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op deze pagina. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 1 maart 2020